Integritetspolicy

Image

Senast uppdaterad: 1 mars 2024

1. Inledning
Carlsteins Stenhuggeri AB (nedan kallat "vi", "oss" eller "företaget") är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats och andra onlineplattformar samt genom andra kommunikationskanaler.

2. Insamlade personuppgifter
Vi samlar in namn och e-postadresser genom vårt formulär för att kunna ge återkoppling och svara på eventuella förfrågningar som du väljer att skicka till oss.

3. Användning av personuppgifter
Vi använder de insamlade personuppgifterna för att:

  • Återkoppla och svara på dina förfrågningar.
  • Skicka relevant information och marknadsföringsmaterial om våra produkter och tjänster, om du har gett ditt samtycke.

4. Laglig grund för behandling
Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, och/eller för att fullgöra eventuella avtal vi har med dig, och/eller för att uppfylla lagliga förpliktelser.

5. Delning av personuppgifter
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter.

6. Lagring och säkerhet
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy eller enligt lagliga krav. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

7. Cookies
På vår webbplats använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. De hjälper oss att analysera webbplatstrafik och förstå ditt besök. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. Om du avvisar cookies kan vissa delar av vår webbplats vara otillgängliga eller fungera inte korrekt.

8. Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, rätta eventuella felaktigheter, begära radering av dina personuppgifter, samt invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

9. Kontakta oss
Om du har frågor om vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på:

Carlsteins Stenhuggeri AB
Härdgatan 20, 432 32 Varberg
E-post: carlsteinsstenhuggeri@hotmail.com
Telefon: 0340-67 66 17

10. Ändringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och det är ditt ansvar att regelbundet granska policyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Tack för att du har valt Carlsteins Stenhuggeri AB. Vi värdesätter ditt förtroende och är dedikerade till att skydda din integritet.